Oyonix
Image default
Health

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk kan men remedial teaching in Rotterdam krijgen. Dit type schoolbegeleiding is erg nuttig. Remedial teaching Rotterdam zorgt er namelijk voor dat kinderen die op de basisschool moeite hebben met leren een inhaalslag kunnen maken. Zo kan men door vakken als technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen zorgen voor betere prestaties op school.

Ook voor de middelbare scholieren kunnen we remedial teaching voor Rotterdam inzetten. Daarbij krijgt men zoals in de andere gevallen hulp op maat. Men kan geheugenproblematiek aanpakken, maar ook een disharmonisch intelligentieprofiel. In veel gevallen hebben kinderen moeite met het structureren van hun schoolwerk. Door extra begeleiding te geven kunnen ze leren om dit zelfstandig aan te pakken. Daar kan De Onderwijspraktijk van de Wijk bij helpen door remedial teaching Rotterdam te geven.

Het remedial teaching traject doorlopen

Door het gehele remedial teaching traject in Rotterdam te doorlopen kan men een verandering te weegbrengen. Het begint bij een intakegesprek. Daar wordt uw verhaal aan ons voorgelegd en de informatie die u van tevoren had doorgestuurd met u besproken. Aan de hand daarvan kunnen we adviseren om uw kind deel te laten nemen aan een dieper onderzoek of door remedial teaching in Rotterdam te kiezen. In sommige gevallen volstond een advies in het intakegesprek. De vervolgstappen zijn het doen van een onderzoek, het opstellen van een handelingsplan en het geven van de begeleiding. Als laatst wordt er afgesloten met een evaluatie. Zo kan remedial teaching Rotterdam zorgen voor een positieve verandering bij een kind op het onderwijs niveau.

Adviesgesprek aanvragen

Als men meer wilt weten van De Onderwijspraktijk van de Wijk over remedial teaching Rotterdam dan kan men daarover een adviesgesprek aanvragen. We vertellen u graag over onze aanpak en over hoe ons traject wordt doorlopen. Kom anders eens persoonlijk langs in de praktijk. U kunt ons verder bellen of mailen voor een adviesgesprek over remedial teaching in Rotterdam.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/