Oyonix
Image default
Health

Heeft u zich al aangemeld bij Stichting Zorggeschil?

Klachtenafhandeling op orde?

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is sinds 1 januari 2017 veranderd. Voor zorgaanbieders, of u nu zzp’er bent of een grote zorginstelling runt, betekent dat dat er een klachtenregeling moet zijn die aan deze nieuwe wet voldoet. U bent zelfs verplicht om u aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Daarnaast dient u een (gratis) en tevens onafhankelijke klachtenfunctionaris, aan uw klanten aan te kunnen bieden. Dit is een verplichting die de wet voorschrijft. Als u deze zaken niet heeft geregeld, is het mogelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie oplegt.

Heeft u uw klachtenafhandeling al goed op orde? Het is een flinke klus om deze afhandeling op orde te krijgen en ook volgens wettelijk voorschrift in te richten.

Wat doet stichting Zorggeschil voor u?

Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij een conflictsituatie met een zorgaanbieder zorgt Artikel 18 van de WKKGZ er voor dat er een onafhankelijke uitspraak wordt afgedwongen via de geschillencommissie. Een grote verbetering omdat de rechter hierbij niet meer nodig is. De Stichting Zorggeschil heeft veel expertise in huis en kan u ondersteunen bij het correct afhandelen van uw klachten.

Wie kunnen zich aansluiten bij de Stichting Zorggeschil?

Iedereen die zorg aanbiedt, kan zich aansluiten bij Zorggeschil. Het maakt niet uit of uw bedrijf groot of klein is. Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met de volgende zorgsectoren:
Eerstelijns gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Expertiseklinieken, Verpleging- en verzorgingszorg, Begeleiding en Geestelijke gezondheidszorg.

Hoe kunt u zich aanmelden bij Zorggeschil?

Aanmelden kan heel eenvoudig via de website www.zorggeschil.nl/aanmelding. Het te betalen tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal zorgprofessionals in uw bedrijf. Zorggeschil maakt geheel vrijblijvend een offerte voor u!