Oyonix
Image default
Health

Reorganisatie

Door de economische crisis hebben veel bedrijven noodgedwongen faillissementen en/ of reorganisaties moeten doorvoeren. Veel bedrijven hebben genoeg kennis in huis wanneer het goed gaat, maar wanneer een bedrijf in zwaar weer verkeerd, heeft men vaak niet de juiste expertise hier op een goede manier mee om te gaan. Om een reorganisatie in goede banen te laten leiden, bestaan er 5 cruciale stappen om dit zo professioneel mogelijk te laten verlopen. De verschillende stappen zijn de voorbereidingsfase, een training, de transitie, outplacement begeleiding voor werknemers die gedwongen ontslag krijgen en een blijversprogramma om de huidige werknemers zo goed mogelijk in te lichten over de stand van zaken. Hierbij kun je de blijvende werknemers ook gerust stellen zodat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de performances van het bedrijf. Vaak gaat na een reorganisatie de motivatie en productiviteit van de medewerkers achteruit, waardoor er een hoger ziekteverzuim ontstaat en een lagere betrokkenheid van het personeel bij de bedrijfsvoering. Om deze neerwaartse spiraal tegen te gaan, kan men dus gebruik maken van een externe partij die over de gewenste expertise beschikt. Het vijf stappenplan hierbij kan leiden als rode draad tijdens het reorganisatie proces.

Bij het trainen van het personeel kan gekozen worden voor een zakelijke coaching. De eerste doelstelling hierbij is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de huidige en gewenste, ideale situatie. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in welke taken van jou worden verwacht, zodat je deze ook zo goed mogelijk kan uitvoeren. Vervolgens kan bepaald worden wie de meeste competities en vaardigheden beschikt en wie dus nog echt een waardevolle toevoeging is voor het bedrijf. Tijdens de derde stap word een keuze gemaakt, wie mag blijven en wie niet. Stap 4 en 5 zijn beiden afrondende stappen om het voor de medewerkers goed af te handelen.

https://carrierepoort.nl/

Related Posts

Een brace voor je pols biedt veel voordeel

Alles over de geschiedenis van de luier

Boktor in je huis?