Oyonix
Image default
Health

Uw doelen bereiken met de hulp van een extern

Heeft uw passend en effectief advies nodig? Dan is een HR adviseur de juiste consultant die u kunt aanschaffen zodat u organisatie beter in staat is om de afgesproken doelstellingen te behalen.  Een HR-adviseur werkt meestal op projectbasis bij een organisatie en vertrekt wanneer de doelen zijn bereikt. Meestal wordt er een speciale HR software ontwikkeld voor in die tijd.

 

Wat zijn de werkzaamheden van een zo’n adviseur? Deze specialist voert gesprekken met potentiele nieuwe opdrachtgevers en schrijft een ‘plan van aanpak’ die wordt afgestemd naar de wensen van de projectleider. Vervolgens doet hij/zij voorstellen voor een projectplan en budget. Daarna kan het management van de organisatie worden geadviseerd, dit is meestal op het gebied van personeelszaken. Denk aan werving en selectie tot beoordeling, promotie en ontslag. Meestal zijn zij werkzaam in commerciële, overheidsorganisaties en andere non-profit instellingen.

 

Er zijn een aantal uitgangspunten binnen het vak die de HR-adviseurs nastreven. Ten eerste dat mensen binnen een organisatie geen kostenpost vormen, maar activa zijn. Als je deze medewerkers met de juiste aanpak stimuleert, leid dit tot betere prestaties van de organisatie. Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van het management, er moet sprake zijn van een langetermijnvisie op het personeelsbeleid.  Ook heeft het strategisch beleid van de organisatie invloed op het personeelsbeleid.

 

Elementen waaraan je  voortdurend aandacht aan moet besteden is het permanent leren, veranderingen volgen elkaar snel op in een digitaliserende omgeving. Onderlinge samenwerking is daarnaast belangrijk, door middel van het instellen van kwaliteitskringen bevordert men de onderlinge samenwerking en ontwikkelt men collectieve veranderingen. Het is heel belangrijk dat jij als consultant de onderlinge betrokkenheid van de onderneming weet te bevorderen. Dit leidt uiteindelijk tot een positief imago en loyaliteit tegenover het bedrijf. Het is belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in het merk, zowel intern als extern. Customerservice is tegenwoordig een van de belangrijkste concurrentiewapen van de onderneming.

https://www.cbbs.nl/