Oyonix
Image default
Health

Wat is een zorgverzekeraar?

Nederland staat bekend om zijn universele en uitstekende kwaliteit van gezondheidszorg en wordt regelmatig beoordeeld als een van de beste zorgstelsels ter wereld. Volgens het Sociaal Wetboek is de belangrijkste taak van de wettelijke zorgverzekering “het handhaven, herstellen of verbeteren van de gezondheid van de verzekerden”.

De verzekerden zijn medeverantwoordelijk voor hun gezondheid. De verzekeraars, zoals zorgverzekeraar Corona Direct, moeten de verzekerde informatie, advies en voordelen verstrekken. Zorgverzekeraar Corona Direct moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de medische zorg is afgestemd op hun behoeften en van volledige waarde is.

Wie heeft een zorgverzekeraar Corona Direct nodig?

Alle inwoners in Nederland zijn wettelijk verplicht zich te verzekeren met een zorgverzekering. Naast de algemene premie voegen sommige ziekenfondsen ook een individuele extra premie toe. Sommige mensen komen in aanmerking voor een zorgtoeslag van de Belastingdienst. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis meeverzekerd worden bij zorgverzekeraar Corona Direct.

Snelle feiten over het zorgstelsel in Nederland

Het geld in Nederland wordt uitgedrukt in euro’s, die geschreven zijn in EUR of €. Hier zijn een paar korte feiten over de gezondheidszorg daar:

Soort gezondheidszorg: Universeel (met verplichte particuliere verzekering)

  • Gemiddelde kosten van een bezoek aan de spoedgevallendienst: €256

  • Gemiddelde kosten van een doktersbezoek: €47

  • Aantal apotheken: 1,975

  • Aantal ziekenhuizen: 93

Bevolking % gedekt door de ziektekostenverzekering: 99%.

Is de gezondheidszorg in Nederland gratis?

Nederland heeft universele gezondheidszorg, maar de overheid eist dat alle volwassenen die in Nederland wonen of werken een basisverzekering als zorgverzekeraar Corona Direct hebben. Het basisplan kost € 100-120,- uit eigen zak. Als je in dienst bent, betaalt je werkgever ook een klein percentage van de kosten voor de ziektekostenverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen ziektekostenverzekering.

De basisregeling van zorgverzekeraar Corona Direct dekt de basiszorg, zoals een bezoek aan de huisarts en het ziekenhuis. Sommige behandelingen kunnen een eigen risico hebben waarvoor je een deel uit eigen zak moet betalen. Veel mensen kiezen er ook voor om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een extra vergoeding die andere behandelingen die niet gedekt worden door het basispakket van de verzekering compenseert.

Om je een algemeen idee te geven van de kosten die je mogelijk tegenkomt, zijn hier de algemene kosten voor de gezondheidszorg in Nederland:

Basisverzekering € 100,- per jaar.

Overnachting in het ziekenhuis voor €146.

Spoedeisende hulp bezoek €256

Doktersbezoek tijdens normale kantooruren €47,-

Doktersbezoek buiten de normale kantooruren € 92,-.

Nederland heeft een universeel gezondheidszorgsysteem. Het wordt beheerd door de overheid en aangevuld door particuliere verzekeraars. Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering (met of zonder aanvullende dekking) afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Het Nederlandse zorgstelsel

De staat biedt een verplichte verzekering aan die door de staat wordt gefinancierd en door particuliere verzekeringsmaatschappijen wordt beheerd. De verzekeringsmaatschappijen worden gefinancierd door een reguleringsfonds. Alle eerstelijnszorg en langdurige zorg moeten tegen een vaste prijs worden aangeboden. Het is illegaal voor bedrijven om voor wie dan ook dekking te weigeren of om boetes of voorwaarden op te leggen op basis van iemands financiële of gezondheidssituatie.

Verzekeringsmaatschappijen als zorgverzekeraar Corona Direct kunnen hun vereiste aanbod aanvullen met extra diensten. Mensen met een lager inkomen kunnen financiële steun aanvragen voor de basisgezondheidszorg of als ze aanvullende diensten willen maar deze niet kunnen betalen.